Een bij overdracht onbekende tijdelijke bouwvergunning; een bijzondere last of beperking?

Artikel 7:15 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht een verkoper ertoe het verkochte goed vrij van alle bijzondere  lasten en beperkingen over te dragen. Veelal wordt dit geduid als de verplichting over te dragen zonder rechtsgebreken. Ter onderscheiding: feitelijke gebreken vallen onder 7:17 BW, beter bekend onder het zgn. conformiteitsvereiste. In 2004 verwoordde de Hoge…

Ontslag op staande voet

In een uitspraak van de Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp Zaanstad 28 juli 2016, JAR 2016/205, werd geoordeeld over – ingeval van een niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet – het recht op een transitievergoeding, billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever alsook een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. De kantonrechter oordeelde in deze zaak…

Levenslange gevangenisstraf

Levenslange gevangenisstraf: in strijd met EVRM? Hoge Raad, 5 juli 2016. De levenslange gevangenisstraf is op zichzelf beschouwd niet in strijd met het bepaalde in art. 3 EVRM, ook niet indien deze ten volle wordt geëxecuteerd. Een levenslange gevangenisstraf kan echter niet worden opgelegd indien niet reeds ten tijde van de oplegging duidelijk is dat…

Ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR)

Hierbij een link naar een uitspraak in hoger beroep, waarin een van onze advocaten optrad; een geslaagd beroep op noodweer http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3505 Bewezenverklaard dat verdachte het slachtoffer: – meermalen tegen het lichaam heeft geslagen/gestompt – met kracht een vuistslag tegen het gezicht heeft gegeven. Geslaagd beroep op noodweer ten aanzien van het onder het eerste gedachtestreepje bewezenverklaarde…