In de blessuretijd…?

De transitievergoeding is in beginsel door een werkgever verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van werkgever is ontbonden of na een einde van rechtswege op initiatief van werkgever niet aansluitend is voortgezet. Wordt er op initiatief van werknemer opgezegd, ontbonden of niet…

Alle ballen in de lucht

De curator als octopus. Een duiding die de literatuur nog wel eens geeft om duidelijk te maken dat de curator in Faillissement veel taken en bevoegdheden heeft die hij tegelijkertijd uitoefent. De curator dient veel ballen in de lucht te houden. Daar lijkt nog een bal bij te komen. De Rechtbank Amsterdam heeft namelijk op…

Struikelblok of Schwalbe…? Opzegverbod bij gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het ontslagstelsel veranderd. Dat is duidelijk. Een (voor werkgevers pijnlijk) voorbeeld daarvan is het opzegverbod van een zieke medewerkers, dat onverkort geldt, ook indien bij het UWV een ontslagvergunning wordt gevraagd vanwege bedrijfseconomische problemen en/of reorganisatie en/of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging. Voorheen was het zo dat – kort gezegd –…

Het klopt, want het staat in de krant…?

In het kader van de zogenoemde piketregeling staan de advocaten van Hogeman Dooijeweerd Advocaten op het politiebureau regelmatig mensen bij die zijn aangehouden door de politie in verband met verdenking van een strafbaar feit. Het kan dan gaan om delicten van uiteenlopende zwaarte: van fietsendiefstal tot bijvoorbeeld poging tot doodslag. Een dergelijke aanhouding en daaropvolgende…

Waar rook is…?

Beslissing voorlopige hechtenis vaak onvoldoende onderbouwd. Personen die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit kunnen worden aangehouden en opgehouden voor verhoor door politie. Daar waar dat gaat om zaken waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kan dat voor maximaal 9 uren (dat was tot 1 maart nog 6 uren). In het belang van het…

Niet geschoten is ook echt mis

Sinds 1 juli 2015, na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is buitengerechtelijke vernietiging van een ontslag op staande voet onmogelijk. Voorheen kon dat wel: de vernietiging was een feit nadat deze bij brief was ingeroepen. Daarna moest over de rechtsgeldigheid van die vernietiging wel geprocedeerd worden, maar vernietigd was er. Artikel 7:686a lid…

Goed huurder

Eén van de hoofdverplichtingen van de huurder, naast het betalen van de huurpenningen, is zich als goed huurder te gedragen. Op dit punt bestaat een levendige jurisprudentie. Veel van deze zaken gaan over overlast veroorzaakt door de huurder. Er is ook een groot aantal zaken die gaan over het telen van hennep in het gehuurde.…

Stellen en bewijzen

In gerechtelijke procedures, en ook in de contacten tussen partijen (en veelal hun advocaten), spelen de feiten een belangrijke rol. Dat lijkt vanzelfsprekend maar het is van groot belang de wijze waarop de feiten door de rechter al dan niet worden vastgesteld, altijd in beeld te houden. Heel kort gezegd: wie stelt, bewijst. Iets uitgebreider:…