Hof Arnhem bepaalt: curator persoonlijk aansprakelijk door gehuurde zonder toestemming aan derde in gebruik te geven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2017. In deze zaak speelde de vraag of een curator het recht heeft om, na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementswet (Fw), de bedrijfsruimte aan de derde in gebruik te geven. Artikel 39 Fw biedt de curator de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussen een gefailleerde huurder en…

Vakantie: lekker even weg…

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen. De wet bepaalt een minimum. De arbeidsovereenkomst kan daarover nadere afspraken bevatten. Het opnemen van de vakantiedagen gebeurt in overleg tussen de werkgever en de werknemer. Maar wat als een werknemer vakantie heeft aangevraagd maar de werkgever daarvoor geen toestemming geeft? Gewoon gaan? Vakantie heb je toch gewoon verdiend?…

Voetbal is oorlog?

Een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 21 juli 2017 maakt de gemoederen in voetballand los. Nog meer wellicht dan de nederlaag gisteren van ons Oranje tegen Frankrijk. Waar overigens, met de huidige stand van de jurisprudentie, meerdere gevallen waren aan te wijzen van mishandeling. Het Hof overwoog: Het hof stelt voorop dat voorwaardelijk…

Aanwezigheidsrecht

Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 14 februari 2017 Art. 6 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschrijft het recht van een verdachte bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig te zijn. Dat geldt voor zaken die in eerste aanleg door de Rechtbank worden behandeld maar ook voor de…

Failliet of toch niet?

Op grond van artikel 1 Faillissementswet wordt de schuldenaar, die in de toestand verkeert opgehouden hebben te betalen, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. Vereist is voorts dat er meerdere schuldeisers zijn (dus meer dan alleen een aanvrager van het faillissement). Er is nog wel eens discussie over de vraag wanneer er sprake…

Wat is billijk?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kennen we in het arbeidsrecht de zogenoemde billijke vergoeding. Een vergoeding die toegekend kan worden om een bepaalde mate van verwijtbaarheid uit te drukken. Maar hoe dat in de praktijk precies toe te passen? De Hoge Raad bepaalde daarover in het arrest van 30 juni 2017…

Scan en go?

“Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”, aldus de definitie van diefstal in het Wetboek van Strafrecht. De ‘wegnemingshandeling’…

Pre-pack in prullenbak?

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 juni 2017 geoordeeld dat het mogelijk is dat een faillissement dat wordt uitgesproken in het kader van een pre-pack – die tot doel heeft de overdracht van een onderneming voor te bereiden teneinde na de faillietverklaring een snelle doorstart van de levensvatbare onderdelen ervan mogelijk…

De verleiding te groot

In een zaak van de Rechtbank Gelderland, 16 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2868, stond een verdacht terecht die werd beschuldigd van het stelen van een croissant uit een winkel, mishandeling en belediging van een agent. Vervelende feiten; de man had al in voorarrest gezet en de officier vroeg oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van dat…