Overzicht arresten Hoge Raad

De Hoge Raad publiceert eens in de zoveel tijd zogenoemde overzichtsarresten. Daarin wordt dan de stand van de rechtspraak rond een bepaald onderwerp weergegeven. Dit met het oog op het belang van rechtsvorming en rechtseenheid. Er zijn natuurlijk veel individuele zaken die aan de rechter, en ook de Hoge Raad worden voorgelegd. Al die uitspraken…

Arbowetgeving en wijzigingen daarin

Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onder meer bedoeld om preventie beter te regelen. Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. De nieuwe…

Privacy en AVG – HD advocaten

Hogeman Dooijeweerd Advocaten neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens uiterst serieus. Door u aan Hogeman Dooijeweerd Advocaten verstrekte persoonsgegevens behandelen wij in vertrouwen en met de meeste zorg. In onze Privacystatement HD Advocaten is beschreven hoe HD Advocaten omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, een en ander in de zin van de Algemene…

Samenloop bestuurlijke en strafrechtelijke sancties bij alcohol in het verkeer

Op 3 maart 2015 oordeelde de Hoge Raad dat indien er door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een Alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, daarnaast – in een strafrechtelijke procedure – geen straf opgelegd mag worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is inmiddels van oordeel dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend…

Wanneer is er voldoende bewijs?

Voldoende wettig en overtuigend bewijs. Zonderdien geen veroordeling. Een bewijsmiddel is niet voldoende; een aangifte moet tenminste worden gesteund door een tweede bewijsmiddel. Dat zijn de uitgangspunten.Terecht. Deze week moest mevrouw X voorkomen bij de politierechter. Zij werd verdacht van diefstal. Er zat een aangifte in het dossier van een medewerker van de winkel. Zij…

Telefoneren onder het rijden: wat mag wel en wat mag niet?

Niet hands-free bellen onder het rijden mag niet, zulks is algemeen bekend. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit onlangs  (bij arrest d.d. 7 maart 2018 te vinden op rechtspraak.nl onder: ECLI:NL:GHARL:2018:2186) evenwel aangescherpt. Daartoe wijs ik eerst op artikel 61a RVV 1990 (het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), dat het volgende bepaalt: “Het is degene die…

Deskundigheidseisen aan specialisatie strafrecht

De Raad voor Rechtsbijstand, de instantie waar wij als advocaat, voor cliënten – zo zij, gelet op hun inkomen en vermogen, daarvoor in aanmerking komen – een toevoeging kunnen aanvragen, heeft de deskundigheidseisen die aan bij de Raad ingeschreven strafrechtadvocaten worden gesteld, aangescherpt. Onderstaand bericht verscheen daartoe: De Raad heeft de deskundigheidseisen die gelden voor…