Pandrecht ook op boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet?

Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4778. Het hoger beroep in deze zaak betreft in de kern de vraag of Heineken zich als pandhouder kan verhalen op de executieopbrengst voor haar boedelvordering ex artikel 39 Faillissementswet. De rechtsstrijd spitst zich toe op volgende geschilpunten: –      de reikwijdte van het (bezitloos) pandrecht: valt de boedelvordering van Heineken onder het…

Geen beslag op vakantiegeld bij inkomen onder beslagvrije voet

bron: rechtspraak.nl (ECLI:NL:HR:2014:3068) “Op inkomen dat slechts door de jaarlijkse uitbetaling van het  vakantiegeld boven de beslagvrije voet per maand uitkomt, is geen (volledig) beslag mogelijk. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Bij beslag op lonen en uitkeringen moet de beslagvrije voet per maand worden berekend. Al het in een maand ontvangen inkomen dat boven de…

Onverplicht verrichte rechtshandeling

Twee maanden voordat het faillissement van een middelgroot bouwbedrijf wordt uitgesproken, koopt haar bestuurder en enig aandeelhouder een aantal bedrijfsauto’s van het bouwbedrijf. De marktconforme koopprijs die de bestuurder daarvoor verschuldigd is, wordt door de bestuurder verrekend met de hoge vordering die de bestuurder heeft op het bouwbedrijf, ontstaan door de afgelopen jaren telkenmale geld…